Testen

Cyient biedt formeel vastgelegde testreeksen aan, waarmee we de functionele en milieu-aspecten en de betrouwbaarheid van een component kunnen testen. Deze tests maken onderdeel uit van onze operationele eisen voor een bevredigend ontwerp en constructie vóór de definitieve goedkeuring door certificeringsinstanties. Onze testdiensten hebben in grote lijnen betrekking op drie gebieden:

  • Kwalificatietesten en documentatie (QT&D): We bieden QT&D en test engineering, zowel samen als onafhankelijk. Op basis van het kwalificatietestplan en procedures die tijdens de voorafgaande en gedetailleerde ontwerpsfases werden gedocumenteerd, voeren we kwalificatie- en certificatietesten op testbanken uit om de eindverslagen op te stellen die aan de bevoegde autoriteit voor de certificering worden voorgelegd.
  • Ondersteuning bij testen van vliegtuigmotor (ET): Maakt het verzamelen van testgegevens vanaf het testbed mogelijk, terwijl de motor onder experimentele of productietest is. We analyseren de gegevens, afkomstig van verschillende sondes die op de testmotor werden aangebracht, op nauwkeurigheid voordat we een trendrapport opstellen via verschillende vermogenbanden van motorgebruik. De rapporten worden uiteindelijk bij de FAA ingediend voor certificering.
  • Ondersteuning bij test en evaluatie (T&E): Biedt ondersteuning bij ontwerp en tekeningen door locaties te identificeren voor verschillenden sensoren op het testvliegtuig en systemen.

Hoe kunnen we helpen

  • Door Civil Aviation Authority (Verenigd Koninkrijk) goedgekeurd voor het opstellen van certificerende test tijdens systeemkwalificatietesten
  • Volledige eigendom van de line-replaceable unit kwalificatietest, test-engineering en documentatie

De feiten in een oogopslag

  • Resources: meer dan 40 QT&D, 3 ET ondersteuning en 4 T&E ondersteuning
  • Aantal uren ondersteuning: 130.000 uur QT&D, 50.000 uur ET en 35.000 uur T&E
  • Allianties en partnerschap: AMS, Wlox; Actuation Systems, Rockford; Power System, San Diego
  • Normen en certificaties: RTCA DO160E, DO-178B, DO-254; FAR 23/25/29/33; MIL 704E/461C/810E/HDBK217
  • COTS en in-house middelen: Unigraphics NX 7.0; CATIA V5 R18; NPSS; MS Office; Acrobat; eigendom
events