Nutssystemen

Markthervormingen, veranderende verwachtingen van de klant en de toenemende concurrentie maken het noodzakelijk dat nutsbedrijven hun operationele efficiëntie en dienstverlening verbeteren. Bijgevolg zijn nutsbedrijven zwaar aan het investeren in informatie- en operations IT-systemen om de gedistribueerde netwerkoperaties en verspreide data-assets beter te beheren. Dit zorgt voor een ononderbroken dienstverlening en houdt tegelijkertijd de kosten onder controle. Een verouderende infrastructuur vormt een ernstige bedreiging voor de efficiëntie.

Om deze uitdagingen aan te pakken, biedt Cyient uitgebreide diensten en oplossingen aan, waaronder Geospatial data management (GIS), Distribution Management (DMS), Outage Management (OMS), Mobile Workforce Management (MWM), Meter Data Management (MDM), transmissienetwerken, IT/OT-integratie en field engineering. Onze diensten verzekeren een samenhangende interactie tussen de IT en OT-systemen van nutsbedrijven zoals DMS, OMS, GIS en contolesystemen, en bieden in real-time een goede zichtbaarheid op de netcontrole. We helpen bij het integreren van gegevens uit verschillende systemen om een “single source of truth”-paradigma te bieden, waardoor nutsbedrijven hun gegevens vanaf een gecentraliseerd systeem kunnen beheren. Onze twee decennia lange ervaring in GIS en data management stelt ons in staat een uitgebreid overzicht van het netwerk en de activa te bieden. Dit verzekert de nauwkeurigheid van gegevens en intelligente naleving.

Onze mobile-based, aanpasbare oplossingen verzekeren een nauwkeurige gegevensregistratie en helpen bij het synchroniseren van data assets met GIS in de cloud. We implementeren ook enterprise-wide MWM-systemen zodat nutsbedrijven in staat zijn om reparaties en onderhoud sneller uit te voeren. Onze nichekader voor Intelligent Operations (FiOps) biedt een holistische ondersteuning bij het aanpakken van belangrijke operationele mandaten zoals engineering en planning, stormbewustzijn en communicatie met klant en regulator. Het kader biedt ook nuttige analysemiddelen en betekenisvolle inzichten zodat nutsbedrijven proactief en preventief onderhoud efficiënt kunnen implementeren. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van zakelijke waarde die door onze suite van diensten en oplossingen werd gecreëerd:

  • We hebben een DMS-systeem voor een toonaangevend nutsbedrijf in APAC geïmplementeerd waardoor het bedrijf per uur 66% meer oproepen kon beantwoorden en een verbetering van 20% voor het omgaan met uitval.
  • We hebben een platform-onafhankelijk framework ontwikkeld voor een uitgebreide bibliotheek van meters, in samenwerking met een toonaangevende productleverancier. Het biedt een naadloze integratie tussen field- en controlecentrumgegevens en heeft de mobiele teams geholpen bij het verbeteren van de productiviteit en bij het proactief aanpakken van fouten.
  • We hebben een toonaangevend nutsbedrijf in Afrika geholpen bij het verbeteren van de betrouwbaarheid en distributiebeheer van de elektrische stroomvoorziening in de regio, waarbij de economische ontwikkeling werd bevorderd.
  • We hebben applicaties en mobiele oplossingen ontwikkeld voor een toonaangevend nutsbedrijf in Noord-Amerika, waardoor problemen met de verouderende infrastructuur werden aangepakt en een efficiënt databeheer werd verzekerd.
events