Software voor modellering en simulatie

Tijdens de ontwerpfase worden modellering- en simulatietechnieken gebruikt om de werkomgeving te valideren en de fabricage van dure systemen te voorkomen. De simulatietechnieken bieden een middel om snel meerdere systeemmodellen te bouwen. Tijdens de testfase worden modellen van de werkelijke producten onder verschillende gesimuleerde omstandigheden onderzocht. De resultaten van de simulatie helpen ons bij het bepalen he het product onder bepaalde omstandigheden zal werken. Cyient’s modellering en simulatie software omvat het ontwikkelen van wiskundige modellen van fysieke systemen, softwaresystemen die met fysieke systemen worden geïntegreerd en software die ontwerp voor variabiliteit mogelijk maakt.

Hoe kunnen we helpen

  • Expertise in het ontwikkelen van simulatietechnieken om specifieke technische problemen van klanten aan te pakken
  • We kunnen de complexe simulatievereisten van een klant aanpakken door onze sterke programmeringsvaardigheden, competentie in wiskunde en simulatie tools te gebruiken

De feiten in een oogopslag

  • Meer dan 10 jaar ervaring in het ontwikkelen van simulatiesoftware voor vliegtuigmotoren, olie- en smeermiddelsystemen en controlesystemen
  • We hebben met met drie energiebedrijven samengewerkt, elk met verschillende technologieën – Clipper (windenergie), PWPS (turbines) en UTC Power (brandstofcellen) om controlesoftware te ontwikkelen en te verifiëren voor bedrijven die energie opwekken
  • Hulpmiddelen die in het project werden gebruikt: Matlab, Simulink, EASY 5, LabView, NetSim™, CitectHMI™ en NPSS
events