Een geconnecteerd inventarissysteem voor communicatieserviceproviders

Een geconnecteerd inventarissysteem voor communicatieserviceproviders

In 2014 waren er wereldwijd 1,75 miljard smartphonegebruikers, volgens een schatting van eMarketer1. Het gebruik van slimme apparaten zal waarschijnlijk in een snel tempo blijven groeien, volgens een rapport van Gartner, Inc meer dan 2,9 miljard toestellen in 2017. Deze verspreiding van smartphones en apparaten heeft de manier verandert waarop klanten telecommunicatiediensten gebruiken, wat heeft geleid tot een scherpe daling van de traditionele inkomsten uit spraak. Gezien de aanzienlijke groei van het gebruik van mobiele data en toegang tot internet per telefoon moeten communicatieserviceproviders (CSP's) hun productaanbod diversifiëren om hun netwerk en groeistimulatie te verzilveren.

Terwijl CSP's proberen om nieuwe diensten aan te bieden, om marktaandeel te winnen, is het verzilveren van het netwerk bijna volledig afhankelijk van het succesvol aanbieden en activeren van deze diensten. Het aanbieden van ‘First-time-right' diensten vereist up-to-date en gesynchroniseerde systemen voor netwerkinventarisatie.

Deze whitepaper bespreekt de tekortkomingen van het behoud van verschillende inventarisatierepositories voor fysieke en logische netwerkbronnen. Het belicht hoe de integratie van de inventarisatie met de logische netwerkinventaris kan helpen bij het overwinnen van de uitdagingen, en bij het naadloos leveren van communicatiediensten van de volgende generatie.

Download the Whitepaper
I agree that I will not use this content for media/journalism purposes without prior written consent from Cyient and its clients.

Receive communication from Cyient