Corporate Governance

Bedrijfsfilosofie over behoorlijk ondernemingsbestuur

Goed behoorlijk ondernemingsbestuur heeft te maken met het internaliseren en het manifesteren van een krachtige toezegging met betrekking tot  de goedkeuring van  ethische praktijken in het bedrijf om te allen tijde waarde te leveren in alle transacties met een brede groep belanghebbenden, waaronder medewerkers, klanten, leveranciers, toezichthouders en aandeelhouders. Het is in deze context dat het bedrijf oprecht praktijken van goed beleid verwelkomt. Het bedrijf is van mening dat behoorlijk ondernemingsbestuur een integraal middel is voor het bestaan van het bedrijf. Het zorgt voor de naleving van de morele en ethische waarden, wettelijk en regelgevend kader en de aanvaarding van goede praktijken buiten het domein van de wet.

Behoorlijk  ondernemingsbestuur is een systeem van structurering, exploitatie, het begeleiden en het leiden van een bedrijf; behoorlijk ondernemingsbestuur vergemakkelijkt effectieve, ondernemende en zorgvuldige bedrijfsvoering die voor het langetermijnsucces van de onderneming zorgdraagt. Het is een continu proces, waarbij de waarden, principes, beleidsbeheer en - procedures  ingeprent en gemanifesteerd worden.

Beleid en overige wettelijk voorgeschreven informatie

Beleid

Wettelijk voorgeschreven informatie